Wynajem samochodów – co warto wiedzieć na temat kaucji, zaliczki i zadatku?

Wypożyczalnia samochodów w Katowicach

Wypożyczalnie samochodów powierzają swoim klientom w użytkowanie pojazdy o bardzo dużej wartości. Dlatego muszą zabezpieczyć transakcję, aby nie okazało się, że usługa nie przyniesie firmie straty. To oznacza, że wynajem samochodów wiąże się z koniecznością podpisania umowy i wyrażenia zgody na warunki zawarte w regulaminie przedsiębiorstwa. Najczęstszą formą zabezpieczenia transakcji są kaucje. Wiele wypożyczalni pobiera także zaliczki i zadatki. Czym opłaty te różnią się od siebie?

Wynajem samochodów kaucje, zaliczki i zadatki

Podczas porównywania ofert poszczególnych wypożyczalni działających na rynku wiele osób bierze pod uwagę nie tylko flotę (marki i modele samochodów, roczniki, stan techniczny i wyposażenie), ale także dodatkowe wymogi. Wiele wypożyczalni stosuje limity kilometrów, kary umowne za przekroczenie granic Polski, zwrócenie auta po terminie czy oddanie pojazdu z niezatankowanym bakiem.

W umowie mogą znaleźć się również zapisy dotyczące dodatkowych opłat za wynajem samochodów. Wśród nich pojawia się kaucja. Pobrana kwota stanowi zabezpieczenie dla wynajmującego. W przypadku, gdy klient złamie zasady umowy, zwróci pojazd po terminie lub nie wywiąże się z innych warunków transakcji, wypożyczalnia zatrzyma pobraną kaucję przeznaczając tę kwotę na poczet „naprawy wyrządzonych szkód”. Gdy najemca wywiąże się ze wszystkich zobowiązań, wypożyczalnia samochodów zwróci pobraną kaucję w całości.

Procedura pobierania kaucji

Większość wypożyczalni stosuje podobną procedurę poboru kaucji. Opłatę tę klient uiszcza w momencie podpisania umowy o wynajem auta. Najczęściej pieniądze nie są jednak wpłacane w gotówce, ale jako blokada limitu kredytowego lub preautoryzacji karty kredytowej. Po zwrocie kluczyków, wypożyczalnie oddają klientom pieniądze w podobny sposób. Najczęściej przelew zwrotny jest wykonywany po kilku dniach. Warto jedynie pamiętać, że zwolnienie blokady limitu kredytowego na karcie nie leży w gestii wypożyczalni oferującej wynajem samochodów, ale banku (nastąpi to zgodnie z procedurami przyjętymi w placówce, która prowadzi konto z przypisaną do niego kartą).

Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, czy górny limit kredytu został określony wyłącznie w wysokości sumy, która odpowiada wysokości kaucji. Wprawdzie znane wypożyczalnie samochodów raczej nie będą narażać prestiżu swojej marki dla takiego drobnego oszustwa, ale podczas podpisywania każdej umowy warto postawić na zasadę ograniczonego zaufania.

Kaucja jest dodatkowym obciążeniem finansowym. Dlatego wiele osób poszukuje ofert firm, które tej opłaty nie pobierają. Wynajem auta bez kaucji jest możliwy. Duża konkurencja sprawia, ze wypożyczalnie oferują liczne promocje mające przyciągnąć klientów. Jednym z pomysłów na akcję marketingową bywa zrezygnowanie z pobierania kaucji. Warto jednak pamiętać, że taka możliwość zwykle stosowana jest w przypadku samochodów typu Standard. Klasa Premium rządzi się nieco innymi prawami. Dlatego, gdy interesują nas luksusowe samochody wynajem najczęściej będzie wiązał się z koniecznością zapłacenia kaucji.

Zaliczka i zadatek – czym różnią się

Osoby zainteresowane wypożyczeniem auta często dokonują rezerwacji przez Internet. Wypożyczalnie przed podpisaniem umowy mogą zażądać zaliczki lub zadatku. Powszechnie te 2 pojęcia często są traktowane jako synonim. Z punktu widzenia prawa cywilnego obowiązującego w Polsce, oznaczają one jednak coś zupełnie innego.

Zaliczką jest część ceny za usługę, którą uiszcza się przed realizacją umowy. Gdy wynajem samochodów dochodzi do skutku, wypożyczalnia wliczy zaliczkę w poczet wynagrodzenia za świadczoną usługę. W przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku, firma ma obowiązek zwrócić pobraną zaliczkę. Warto wiedzieć, że nie ma tutaj znaczenia, która ze stron nie dotrzyma warunków umowy (wypożyczalnia musi zwrócić pobraną zaliczkę nawet wtedy, gdy to klient zrezygnuje z wynajmu).

Nieco inny charakter ma zadatek, który jest zastrzeżeniem umownym. W przypadku, gdy któraś ze stron zrezygnuje z umowy, druga strona ma prawo zatrzymać pobrany zadatek. Gdy to klient wypożyczalni zrezygnuje z umowy, firma ma prawo zażądać od niego zapłaty podwójnej sumy zadatku. W przypadku, gdy umowa zostanie zrealizowana, zadatek zostanie wliczony w cenę usługi wynajmu.

Przedsiębiorstwa transportowe oferujące wynajem samochodów dostawczych i osobowych chętniej stosują zadatki niż zaliczki. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla firmy (zaliczki są korzystniejsze dla konsumentów).

Zabezpieczenie warunków umowy wynajmu samochodów najczęściej stanowi kaucja. Niektóre wypożyczalnie pobierają także zaliczki i zadatki, które mają zabezpieczyć przed częstymi rezygnacjami z umów ze strony klientów rezerwujących auta.

W kolejnym wpisie przedstawimy najczęstsze pułapki, w które można wpaść podczas korzystania z usług wynajmu samochodów.

AKTUALNOŚCI WYPOŻYCZALNI

TOP ZAREZERWUJ