Wynajem samochodu – przeczytaj koniecznie zanim podpiszesz umowę

Wypożyczalnia samochodów w Katowicach

Wynajem samochodu – reklamacje i kary umowne. Wypożyczony samochodów nie spełnia Twoich oczekiwań? Przeanalizuj dokładnie umowę, ponieważ masz prawo złożyć reklamację, gdy wynajem samochodu odbiega od wymogów zapisanych w tym dokumencie. Musisz jednak pamiętać, że zasada ta działa także w drugą stronę – gdy nie dotrzymasz zapisów zawartych w regulaminie świadczonej usługi, to Ty możesz zapłacić karę umowną.

Wynajem samochodu – reklamacje i kary umowne

Każdy konsument ma prawo złożyć reklamację, gdy okaże się, że nastąpią uchybienia ze strony wypożyczalni samochodów, które sprawią, że usługa nie spełnia wymogów zawartych w podpisanej umowie.

Gdy zauważysz usterki techniczne lub w wynajętym samochodzie będzie brakować wyposażenia, które zostało opisane w umowie, powinieneś poinformować o tym fakcie wypożyczalnię. Reklamację może złożyć zarówno osoba decydująca się na wynajem krótkoterminowy, jak i średnioterminowy czy długoterminowy.

Jaki termin obowiązuje

Wynajem samochodu to usługa, która jest świadczona na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy wynajmującym (osoba prywatna lub firma), a wypożyczalnią. Nie obowiązują tutaj oddzielne przepisy prawa. W praktyce oznacza to, że ustawa nie reguluje również terminu, który konsument ma na złożenie ewentualnej reklamacji.

Ogólne zasady przyjmują, że firmy mają 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. Gdy wypożyczalnia nie uwzględni w tym czasie prośby i w żaden sposób się do niej nie ustosunkuje, swoje roszczenie możesz skierować do sądu cywilnego. W praktyce takie sprawy trwają jednak długo i mogą okazać się kosztowne, dlatego z prawa tego korzystają przede wszystkim firmy, które zdecydowały się na wynajem średnioterminowy lub długoterminowy, a nie osoby prywatne wynajmujące auto na krótki czas.

Gdzie warto zwrócić się o pomoc

Walka osoby prywatnej wynajmującej auto z dużą wypożyczalnią współpracującą z kancelarią prawną może okazać się trudna. Dlatego warto poszukać pomocy. Bezpłatną poradę możesz uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Rzecznicy są zobligowani do udzielania takiej pomocy na mocy ustawy z 16.02.2007 roku. Obowiązkiem rzeczników jest m.in. występowanie do przedsiębiorstw w imieniu konsumentów w sprawach dotyczących ochrony ich praw. Rzecznik może również wytoczyć powództwo w imieniu osoby, która zwróci się do niego o pomoc.

Kolejną instytucją, która udzieli Ci pomocy w przypadku, gdy wynajem samochodu okaże się nierzetelną usługą jest Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK). Gdy chcesz skorzystać z pomocy ECK, musisz wypełnić formularz skargi dostępny na oficjalnej stronie tej instytucji.

Dodatkowo pomoc możesz uzyskać w Federacji Konsumentów oraz w Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich.

Reklamacja do wypożyczalni samochodów

Niektóre wypożyczalnie samochodów w umowach stosują zapis, że wynajmujący zrzeka się prawa do składania reklamacji. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz na terenie całej UE taki zapis jest nielegalny. Jest to tzw. klauzula abuzywna (niedozwolona). Dlatego, gdy wynajem auta nie spełni Twoich oczekiwań, zawsze możesz zgłosić ten fakt wypożyczalni i masz prawo złożyć reklamację.

Kary umowne za wynajem auta

Umowa wynajmu samochodów zawiera zapisy, które dokładnie regulują kwestie niespełnienia przez klienta wypożyczalni obowiązków, które ten na siebie bierze w chwili podpisania dokumentu. Najemcy najczęściej obciążani są kosztami dodatkowymi, gdy:

  • nie zwrócą auta w ustalonym terminie
  • przekroczą limit kilometrów
  • przekroczą granicę Polski (bez zgody wypożyczalni)
  • zwrócą pojazd z niezatankowanym bakiem
  • odstąpią od podpisanej umowy

Każda firma ustala jednak swój własny regulamin, dlatego musisz dokładnie zapoznać się z tymi obostrzeniami, aby nie narazić się na niepotrzebny wydatek. Gdy nie wiesz, jak długą trasę masz do przejechania, idealnym rozwiązaniem będzie wynajem samochodów bez limitu kilometrów.

Kwota kary umownej

Poszczególne wypożyczalnie samodzielnie ustalają wysokość kar umownych. Warto jednak wiedzieć, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zastrzega, że wynajmujący nie ma prawa nakładać na konsumenta rażąco wysokich kar za niespełnienie warunków umowy lub całkowite odstąpienie od niej. Przepisy nie podają dokładnej kwoty, której wypożyczalnie nie mogłyby w takim wypadku nałożyć. Ogólnie przyjęto jednak, że kara umowna nie powinna być wyższa niż wartość jednodniowego najmu.

Gdy wynajem samochodu nie spełnia warunków opisanych w umowie, możesz złożyć reklamację. Pomoc uzyskasz u miejskiego rzecznika praw konsumentów, na stronie ECK oraz w Polskim Stowarzyszeniu Konsumentów. Gdy to Ty złamiesz warunki umowy, narazisz się na naliczenie kary.

Wynajmujący zażądał kaucji, zaliczki lub zadatku, a Ty nie do końca wiesz o co chodzi? W kolejnym wpisie dokładnie objaśnimy te pojęcia.

AKTUALNOŚCI WYPOŻYCZALNI

TOP ZAREZERWUJ